Zoeken in deze blog

dinsdag 27 mei 2008

Koninklijke Bibliotheek start met digitaliseren acht miljoen pagina’s historische kranten


Den Haag, 26 mei 2008 - De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een overeenkomst gesloten met het Duitse bedrijf CCS (Content Conversion Specialists) voor het digitaliseren van acht miljoen historische krantenpagina’s. De gedigitaliseerde kranten zijn doorzoekbaar op ieder woord in de tekst en worden opgenomen in de Databank Digitale Dagbladen, een project van de Koninklijke Bibliotheek dat gefinancierd wordt door het Nationaal Programma Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten.

Voor de uitvoering van het project is CCS een samenwerking aangegaan met het Nederlandse bedrijf M&R uit Kampen. Binnenkort gaan de eerste kranten richting Kampen waar het scannen plaatsvindt. Per maand zullen zo’n 200.000 krantenpagina’s worden gedigitaliseerd. In drie jaar tijd komen alle acht miljoen pagina’s beschikbaar. Begin 2009 worden de eerste resultaten online voor iedereen beschikbaar gesteld.

In Nederland zijn in de afgelopen vier eeuwen meer dan 7000 landelijke, regionale en lokale dagbladtitels verschenen. Dagbladen bevatten informatie over de geschiedenis van de samenleving, politiek, economie, kunst, cultuur en wetenschap. Ze vormen een onmisbare bron voor tal van onderzoekers, van historici tot taaltechnologen die de historische kranten gebruiken voor onderzoek naar de ontwikkeling van het taalgebruik. De krant brengt het nieuws van de dag, maar de informatie heeft eeuwigheidswaarde. Door de kwetsbaarheid van het materiaal (dun en slecht papier) dreigt een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek verloren te gaan. Een groot deel van de Nederlandse collectie - afkomstig uit het bezit van zowel de Koninklijke Bibliotheek als van andere erfgoed instellingen - wordt daarom gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk gemaakt op internet. Een wetenschappelijke adviescommissie adviseert de Koninklijke Bibliotheek over de selectie van de meest belangrijke titels vanaf 1618 - toen de eerste krant in Nederland verscheen - tot aan de twintigste eeuw.

Bij de digitalisering van kranten uit de 20ste eeuw loopt de KB – door de huidige Auteurswet - tegen een aantal beperkingen aan. Hierover voert zij momenteel overleg met het Nederlands Uitgeversverbond en verschillende organisaties die de belangen van freelancers en andere auteursrechthebbenden behartigen.