Zoeken in deze blog

vrijdag 9 maart 2012

Verbeter uw slagkracht… met een communicatie-buddy!

Breed in het nieuws, via alle Nederlandse media, de uitkomst van het onderzoek 'Ctrl Alt Delete, productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk'. ‘De productiviteit van een werknemer daalt met 8 procent door onkunde of technische problemen met computers.’ Noem dan de jaarlijkse kosten van 19 miljard euro en… volop aandacht. En terecht!
Op dezelfde dag een mailing op het bureau waarin aandacht wordt gevraagd voor de commerciële slagkracht van een organisatie. Vooral gericht op de medewerkers van de commerciële binnendienst: de spil van het bedrijf – alles draait om de perfecte omgang met de klant. De vaardigheden – zoals correct zijn in zakelijke correspondentie - van de medewerkers zijn vaak minimaal.

Twee voorbeelden van ‘foutje, bedankt’, waarbij vooral opvalt dat er goed te scoren valt als het bedrag (19 miljard euro per jaar) maar hoog genoeg is. Maar ook, dat aandacht voor kennis en kunde GELD op kan leveren: schenk aandacht aan scholing en bijscholing; zorg dat vaardigheden op peil zijn; vuistregels voor efficiënt e-mailgebruik… Om er maar een paar te noemen.

Communicatiehulp
Net als voor ‘ICT-onkunde’ of ‘niet klantgericht denken’ kan dezelfde aandacht worden gericht op ‘communicatie’. Taal, taalgebruik, schrijven… Communiceren - zowel intern als extern – gebeurt regelmatig op een opvallend laag niveau. Binnen een organisatie kan dat tot misverstanden leiden, maar wat is het effect naar buiten? Stoort de ontvanger van een mailing zich aan ‘knoeperds’ van fouten? Worden afspraken goed geformuleerd en opgevolgd en kloppen de teksten binnen een offerte of brochure wel? Wat voor teksten staan er nu eigenlijk op de website en wat is het taalgebruik via de sociale media?

Wat taal, vorm en inhoud betreft kan een pr-bureau organisaties helpen. Als ‘buddy’ om medewerkers bewust te maken van taal en het juiste gebruik. Als tweede oog, meekijken of een tekst correct, duidelijk en effectief is en verbeteringen aanleveren. En, of klantgericht denken ook klantgericht DOEN is!

Naast het adviseren over en uitvoeren van communicatietaken voor organisaties kan Influx een bedrijf ook direct ondersteunen door mensen en/of afdelingen te trainen bij hun basiscommunicatie. Medewerkers moeten zich niet alleen bewust zijn van de effecten van hun communicatie, maar daarbij ook hulp kunnen inroepen. Wellicht is een ‘communicatie helpdesk’ wat overdreven, maar een buddy voor hulp bij de juiste tekst of een creatieve formulering?
Een communicatiebuddy om de (commerciële) slagkracht van een organisatie te verbeteren…

1 opmerking:

Eva | communicatie zei

Communicatie is inderdaad moeilijk. 80% van de fouten die in het bedrijfsleven voorkomen zien te herleiden naar slechte communicatie, zowel intern als extern. Om daar in bij te scholen is er veel behoefte, maar men geeft dit niet graag toe. Het staat zo lullig: "ik heb het fout verteld", of "ik heb het niet begrepen". Daarom vind ik het idee van "the buddy" niet zo gek. Jammer voor de kwaliteit van de communicatie is dat we niet bewust zijn van onze futen, of vaak te laat. Slechte communicatie kost handen vol geld. Dus vermijden is beter dan herstellen. Eva Joos.htpp://www.goaltrainingen.nl