Zoeken in deze blog

zondag 27 januari 2008

Op de barricade

Halleluja – ik doe ook mee…

In de volgende tekst zijn alle bedrijfsnamen verzonnen, fictief, denkbeeldig of onwerkelijk; ze hebben echter wel iets gemeen. Ze staan voor organisaties die iets aanbieden binnen de ICT-markt. Dat wordt gedaan op een heeeel duidelijke manier:

  • - MF&CY: “…mede op basis van de bevindingen van haar klanten een uitgebreid functioneel en technisch onderzoek gedaan naar kantoorautomatiseringspakketten…” – “…heeft tot de conclusie geleid dat het pakket van CY en haar organisatie garant staan voor een frisse en moderne kijk op de efficiency…” (heel fris en erg modern, vinden ze zelf!).

  • - CAbv: “…door de toevoeging aan het portfolio kunnen onze klanten hun assortiment uitbreiden met Consumer Electronics produkten, waarmee convergentie ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. De produkten zijn namelijk uitstekend te koppelen aan routers, monitoren of TV’s en aan de kabel of ADSL. Een kwalitatief hoogstaand product, schitterend design en futureproof!...” (was het nu produkt of product? – Bij twijfel, beide gebruiken).

  • - PIB&BNC: “…streeft er naar om aan de toenemende vraag naar geïntegreerde netwerk en security, beschikbaarheid en management oplossingen te kunnen voldoen…” – “…partnership zal voor beide partijen voordelen brengen en zal er voor zorgen dat BNC de huidige en toekomstige behoeften van de Europese regio op een zo efficiënt mogelijke manier kan adresseren…” (ze streven ernaar dat het aanbod de vraag niet zal overtreffen…).

Zo maar een paar regels. Geplukt uit een drietal persberichten. Drie van vijftien berichten die op een ‘stille middag’ de mailbox vulden.

Ja, de berichten gaan over ICT.
Nee, de berichten zijn niet duidelijk.
Ja, misschien stond er wel nieuws in.
Nee, daar kunnen we weinig van bakken…

Ook nog snel even de andere berichten gescand. DNS, DHCP, IPAM, CE, ILM, IP-SAN, CMDB, TOROC, SOA, GIS, FIS, CMS, IFRS, BI, enzovoorts.

Ja, afkortingen…
Nee, niet altijd rinkelt het belletje.
Ja, kan ze opzoeken.
Nee, jullie zijn vergeten de betekenis een keer voluit te melden…

Dan nog het einde van het bericht. Steeds vaker wordt een deel van het bedrijfsprofiel – onder aan het persbericht – vervangen door de volgende of vergelijkbare regels:

“Deze publicatie bevat toekomstgerichte informatie. Deze informatie is gebaseerd op de huidige verwachtingen. Gegevens die in dit bericht zijn opgenomen en geen betrekking hebben op historische feiten, dienen te worden beschouwd als verwachtingen voor de toekomst. Zonder een volledige opsomming te geven, wordt met het gebruik van de volgende woorden of soortgelijke bewoordingen toekomstgerichte informatie aangegeven: “denkt”, “anticipeert”, “verwacht”, “neemt voor”, “voorziet”. De daadwerkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken als gevolg van een aantal factoren waaronder, maar niet beperkt tot, de besluiten van “market makers”; de ontwikkeling van de totale ICT-uitgaven en vraag naar ICT-diensten in Nederland; het moment waarop belangrijke orders worden geplaatst; het vermogen gekwalificeerd personeel in te huren, op te leiden en te behouden; het totale bedrag aan ontslagvergoedingen en andere noodzakelijke kosten voor het afronden van de reorganisatie en hevige concurrentie.” (ook dit is één op één overgenomen!).

Halleluja! Wat een woordenbrij om te vertellen dat de ontvanger van het persbericht wel over een goede BI-toepassing moet beschikken.

Jakob Brons

Geen opmerkingen: